Välkommen!

Annabella Wargh är Vasabo. Hon är lyriker, sångerska och bildkonstnär. Annabella har låtit editera tre poesiböcker. Hon sjunger i tre kyrkokörer och i "Bragekören", därutöver sjunger och läser hon ofta dikter på Visans Vänner och Tondiktarnas olika konserter, fester och vid andra arrangemang. Annabella är utbildad bildkonstnär genom Konstindustriella Högskolan. Hon har även varit verksam som lärare i finska, svenska, tyska och engelska. Som fyraåring började hon uppträda på fester, där hon sjöng julsånger och spelade piano.