Den goda viljans arbete

Annabella Wargh och Pekka Mäkinen har utfört: "Den goda viljans arbete" genom att skänka ett dikt- och ikonverk till olika platser. För ca. nio år sedan, påbörjades arbetet. Sjukhus, skolor, daghem, ålderdomshem, församlingar, bibliotek och museer har tacksamt emottagit gåvan. Genom detta konstverk vill vi förmedla glädje till människor. Ett kärleksbudskap på djupet finns i denna rätt unika tavla.

Innan tavlan doneras, enligt gemensam överenskommelse, kan den föras till glas- och ramaffär. En 3 cm bred "Werner" ram, som är förgylld och ornamentförsedd, inramar konstverket. Passepartoutens bredd är 5 cm och gräddgul.
Museikvalitetsinramningsarbetet utför Krister Svanbäck, Fredsg. 15. 65100 Vasa. Den enda utgiften är en minimitaxa på 34 € för inramningsarbetet.

När tavlan är färdig, är den ca. 43 cm bred och 56 cm hög.


Klicka in bilden om du vill se den i större format!